Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T3/2022

La població ocupada a Catalunya creix un 2,3% interanual al tercer trimestre del 2022 i se situa en 3.559.900 persones. En nombres absoluts l'augment interanual és de 80.400 persones. En relació amb el segon trimestre del 2022, s'observa un increment de 38.800 persones ocupades (1,1%).

Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, creix en els serveis (64.800 persones; 2,5%), la indústria (14.600 persones; 2,5%) i la construcció (4.600 persones; 2,2%), mentre que la població ocupada a l’agricultura decreix (−3.600 persones; −6,5%). Si es compara amb el trimestre anterior, la població ocupada creix als serveis (71.100 persones; 2,7%), mentre que decreix a la construcció (−15.700 persones; −6,7%), a la indústria (−13.200 persones; −2,1%) i a l'agricultura (−3.300 persones; −6,0%).

Per sexe, en termes interanuals l'ocupació creix més en els homes (2,6%) que en les dones (2,0%). Si comparem amb el segon trimestre del 2022, el creixement també és més intens en els homes (1,5%) que en les dones (0,6%). Per edats, el creixement més intens de l'ocupació respecte de l'any anterior es produeix entre la població de 16 a 24 anys (13,7%), col·lectiu que, alhora, protagonitza el major increment respecte del trimestre anterior (6,6%). La població ocupada de 55 anys o més augmenta un 5,5% interanual i un 3,7% intertrimestral. Finalment, la població ocupada de 25 a 54 anys augmenta un 0,4% interanual i decreix un 0,1% intertrimestral.

Segons el tipus de jornada, en termes interanuals, creix l'ocupació a jornada completa (3,6%), mentre que decreix a jornada parcial (−6,6%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, el contracte indefinit creix un 9,1%, mentre que el temporal decreix un 23,3%.

La taxa d'atur se situa en el 9,31%, amb un total de 365.200 persones desocupades (61.400 menys que l'any anterior; amb un decrement del 14,4%). Per sexe, l'atur de les dones decreix un 14,3% interanual (amb una taxa d'atur del 10,15%) i el dels homes decreix un 14,5% (amb una taxa del 8,54%). Per edats, destaca la disminució de l'atur en el tram de 55 anys o més (−31,8%), seguit del tram de 25 a 54 anys (−23,9%). En sentit contrari, destaca l'augment de la població desocupada de 16 a 24 anys (44,4%).

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural se situa en 185.100 persones (el 5,2% del total de l'ocupació) i disminueix un 2,8% interanual i un 6,5% intertrimestral. Per sexe, el sector de la cultura ocupa 107.700 homes i 77.500 dones.

En el sector turístic, la població ocupada és de 483.300 persones, xifra que representa el 13,6% del total de l'ocupació. Aquesta dada suposa un increment del 6,3% respecte del segon trimestre del 2022 i un increment del 5,9% si es compara amb el mateix trimestre de l'any anterior. Per sexe, aquest sector ocupa 280.100 homes i 203.200 dones.

El sector de les TIC ocupa 120.800 persones al tercer trimestre del 2022 (un 5,9% més que un any enrere i un 7,2% més que el trimestre anterior) i representa el 3,4% del total de l'ocupació.