Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2021/22

En el curs 2021/2022, hi va haver 1.223.420 alumnes no universitaris matriculats que estudiaven i residien a Catalunya, dels quals un 82,5% (1.009.145) estudiaven al mateix municipi on residien i un 17,5% (214.275) estudiaven a un altre municipi de Catalunya.

Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d’alumnes que estudiaven i residien al mateix municipi va superar en mitjana el 90% (92,8%). A mesura que la dimensió del municipi va disminuint, aquest percentatge es va reduint, fins que, en els municipis de menys de 500 habitants, la mitjana d’alumnes que van estudiar al mateix municipi on residien és inferior a un 25% (22,3%). D’entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, Lleida i Barcelona són els que van retenir un major percentatge d’alumnes residents (un 96,6% i un 96,4%, respectivament) seguits de Tortosa (95,1%) i Valls (95,0%).

L'Idescat ha incorporat una nova taula referent a la mobilitat dels estudiants no universitaris segons la grandària del municipi.

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, dels 798.010 alumnes que van cursar aquests ensenyaments (primària i educació secundària obligatòria), el 87,7% van estudiar al mateix municipi on residien i el 12,6% ho van fer fora del municipi. En el cas de l’educació primària, el percentatge d’alumnes que van estudiar al municipi on residien va ser del 90,2%, i en els de l’ESO, del 84,3%. Les comarques amb un percentatge més elevat d’alumnes d’ensenyaments obligatoris que van estudiar i residir al mateix municipi van ser el Barcelonès (94,5%) i el Montsià (91,6%).

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, dels 227.265 alumnes d’aquests ensenyaments, el 56,7% van estudiar al mateix municipi on residien i el 43,3% ho van fer fora del municipi. Al batxillerat, la xifra d’alumnes residents que van estudiar al mateix municipi (75,2%) és major que als cicles formatius de grau mitjà (46,0%) i als cicles formatius de grau superior (38,3%). Les comarques amb un percentatge més elevat d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris que van estudiar i residir al mateix municipi són el Barcelonès (82,4%), el Segrià (68,7%) i el Tarragonès (62,3%). A l’altre extrem, les comarques amb un percentatge menor d’alumnes que van estudiar i residir al mateix municipi són la Terra Alta (16,9%), les Garrigues (15,3%) i la Conca de Barberà (15,0%).

En els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, dels 198.140 alumnes d’aquests ensenyaments, el 91,2% van estudiar al mateix municipi on residien.

Per a una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals.