Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2022

El 24,8% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes el 2022 (0,9 punts més que un any enrere), segons l'Enquesta de població activa. La població assalariada que va treballar almenys un diumenge al mes es va situar en el 17,3% (1,9 punts per sobre del 2021).

Quant al treball per torns, el percentatge d’homes assalariats que van treballar en un sistema de torns va augmentar 0,4 punts respecte del 2021, i es va situar en el 18,8%. En el cas de les dones, la proporció de les que van treballar per torns, va disminuir 3,4 punts i va ser del 13,4%.

El 15,5% de la població assalariada va treballar més de la meitat dels dies fins a última hora de la tarda (0,6 punts més que el 2021). Per sexe, aquesta situació es va donar en el 17,2% dels homes i en el 13,7% de les dones.

El 8,8% dels homes ocupats el 2022 eren directius de petites, mitjanes o grans empreses, enfront del 6,0% de la població femenina ocupada. D'altra banda, el 71,9% de les dones ocupaven un lloc de treball amb caps i sense subordinats, mentre que aquesta situació es donava en el 60,7% dels homes.