Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 10/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari disminueix un 3,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2019. Per grans sectors industrials, tots decreixen: els béns intermedis un 4,5%, l'energia un 4,3%, els béns de consum un 3,4% i els béns d’equipament un 1,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) es manté pràcticament estable, amb un augment del 0,1% respecte a un any enrere.