Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 01/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) decreix un 16,3% interanual a Catalunya al gener de 2021. Per sectors d'activitat, disminueixen el comerç (−12,4%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (−23,2%). Dins d'aquests, tots presenten una davallada; els descensos més destacats són l'hostaleria (−58,4%), les activitats administratives i serveis auxiliars (−26,3%) i el transport i emmagatzematge (−21,8%).